Que es el Google pageSpeed?

Descobreix quines mètriques utilitza Google per definir la puntuació de la vostra pàgina web i com millorar el temps de càrrega.

El Google PageSpeed Insights és una eina de Google utilitzada per mesurar el temps de resposta en el procés de carrega d'una pàgina web. A través d'aquesta eina, podem identificar els punts que cal millorar per optimitzar el rendiment.

 

Millorar el temps de resposta no només beneficia el SEO, sinó també millora l'experiència de l'usuari. Els visitants tenen una tendència a abandonar les pàgines web que triguen massa a carregar-se. Per tant, millorar el PageSpeed pot ajudar-nos a millorar el posicionament als cercadors i a reduir la taxa de rebot a les nostres pàgines.

 

Quines mètriques que mesura?

 

 • Temp d'interacció amb el contingut (FCP): Mesura el temps que tarda en mostrar-se el primer element del contingut principal en la pàgina.
 •  
 • Temps de carregament dels primers continguts (LCP): Mesura el temps que tarda en carregar-se el contingut més gran o visible de la pàgina.
 •  
 • Desplaçament complet (CLS): Mesura la quantitat de canvis en el disseny de la pàgina web que poden ser molestos per als usuaris, com ara elements que es mouen mentre la pàgina encara es carrega.
 •  
 • Temp d'interactivitat màxima (TTI): Mesura el temps que tarda en fer-se interactuable la pàgina, és a dir, el temps que triga en poder-se fer clic o realitzar altres accions.
 •  
 • Temp d'entrada amb contingut (FID): Mesura el temps que triga la pàgina en respondre a l'acció de l'usuari, com ara fer clic en un botó o enllaç.
 •  
 • Primera crida per pintar (FP): Indica el temps que triga el navegador en començar a mostrar el contingut visual de la pàgina.
 •  
 • Temp de carregament total (TTL): Mesura el temps total que triga en carregar-se completament la pàgina, incloent-hi tots els recursos, scripts, imatges, etc.

 

 

Com puc millorar el temps de càrrega de la meva pàgina web?

 

 • Optimitzar les imatges: Reduir la mida dels fitxers d'imatge utilitzant formats de nova generació com AVIF o WEBP i ajustar la resolució i la compressió per reduir el pes sense perdre qualitat visual.
 •  
 • Minimitzar els arxius CSS, JavaScript i HTML: Reduir el nombre de crides de recursos externs combinant i minimitzant els arxius CSS i JavaScript.
 •  
 • Utilitzar la memòria cau del navegador: Aprofitar la memòria cau del navegador especificant l'encapçalament de caducitat dels recursos estàtics.
 •  
 • Optimitzar les consultes a la base de dades: Reduir el temps de resposta del servidor optimitzant les consultes a la base de dades.
 •  
 • Utilitzar una xarxa de lliurament de contingut (CDN): Utilitzar una CDN per emmagatzemar contingut estàtic en servidors distribuïts globalment.
 •  
 • Prioritzar el contingut visible: Optimitzar la càrrega inicial prioritzant el contingut visible a l'inici de la pàgina.
 •  
 • Evitar redireccions innecessàries: Reduir el nombre de redireccions del servidor.
 •  
 • En resum, el Google PageSpeed Insights és una eina que ens ajudarà a mesurar i millorar el rendiment de la nostra pàgina web. Optimitzar-la no només millora el posicionament als cercadors sinó que també oferirem una millor experiència a l'usuari.
 •  

I tu quina puntuació tens?

Escrit per: SOMPlataforma.
Publicat: 2024-03-21 12:48